ČETRTEK

Kako je lep
Tabernakelj
Odprt
Ponuja
Sveto
In Najsvetejše
Spušča
Svetega
In Najsvetejšega
Da gre
Da je drugje
Razda se
Tabernakelj
Na Veliki četrtek
Da se ves
Do konca
Do praznine
Do dna
Lep je
Kot jaz
Tabernakelj
Na Veliki četrtek

 

Leave a comment