Ljuba moja sveta Timotej in Tit!

Glede na vezi, ki so spletla med vama in svetim Pavlom, glede na delo, ki sta ga zanj in božje kraljestvo opravljala, glede na naloge, ki vama jih je Pavel nalagal in zaupal, bi lahko rekli, da sta opravljala službo »škofovega tajnika«. 

A ker Pavel sam ni bil škof, je pa vaju postavil za škofa – enega v Efezu in drugega na Kreti – in ker škofe imenuje in postavlja papež, papež pa Pavel ni bil, saj za prvega papeža velja Peter, bi v nekem sodobnem hierarhičnem smislu lahko zaključili, da je bil Pavel neke vrste kardinal, vidva pa prva birokrata, pardon: administratorja nastajajoče rimske kurije.

In ker vama izraz po vsej verjetnosti ni znan, naj vama ga pojasnim, da ne bosta mislila, da vaju zmerjam in primerjam s kurami, pa čeprav je po drugi stani res, da je med kurijo precej petelinjenja. In kokodakanja. 

Prav tako kurija nima nobene neposredne povezave s kurjenjem, kot bi si kdo lahko razlagal iz izraza … pa čeprav je res, da kurija lahko komu podkuri, da so po zaslugi kurije koga tudi že zakurili in da mirnega, naivnega in pravovernega kristjana početje kurije lahko pošteno nakuri! 

A kar se kurjenja tiče je vseeno treba dodati, da pa se včasih prav zares kuri, namreč v času konklava, ko nam črn dim pove, da ni še nič, bel dim pa nam naznani novega Petra. Pa čeprav je temu Petru ime Urban. Ali Pij. Ali Janez. Ali Pavel. Ali Frančišek. In ta, zadnji, papež Frančišek, je kuriji podkuril, da se kar kadi. In da eminence in prečastiti vseh sort včasih v obupu in razburjenju letajo kot kure brez glave.

Tako, ljuba moja sveta Timotej in Tit, upam, da sta si ustvarila sliko o tem, kaj kurija je, čeprav z njo, Bog bodi hvaljen, nista imela nič, saj pripadata še stari šoli, ko so škofe imenovali zaradi potreb vernega ljudstva. Zaradi njihovih sposobnosti. In seveda vere. Ne pa zaradi njihovih zaslug. Ker so pač prišli na vrsto ali ker so se zadosti postarali. Ali pa samo zato, ker neko mesto v svoji imenitnosti pač mora imeti še pomaziljeno glavo!

Ljuba moja sveta administratorja. Pozdravita vso zbrano nebeško kurijo, prav tako vse člane rimske kurije, ki jim je v nebesa kljub vsemu uspelo priti. Obilo žegna ob vajinem godu. Pa nam ga vrnita in izlijta na nas.

Gregor

 

PRISLUHNI